RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

روابط عمومی بیمه ملت- به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 22/01/1395 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2.600 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.850 میلیارد ریال، افزایش یابد.

 

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 22/01/1395 و مجوز شماره 95402/1381 مورخ 18/01/1395 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 003-247506/954 مورخ 19/01/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 2.600 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.850 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 239.210.899 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 10.789.101 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز مکانیزه شمارة 139530400901053838 مورخ 1395/05/17 ادارة ثبت شرکت ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
1) موضوع فعالیت شرکت:
1-1- انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران.
2-1- تحصيل پوشش بيمه هاي اتكايى از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامه هاي صادره
3-1- قبول بيمه هاي اتكايي از صندوق های بیمه محلی، منطقه ای و یا بین المللی به صورت متقابل و در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی ایران.
4-1- سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه
تبصره : ميزان پذيرش و نگهداري ريسك در چارچوب ضوابطي است كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تعيين و ابلاغ مي نمايد.
2) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلي شرکت شهر تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان چهلستون، پلاک 4 کد پستی 1969935371 است. در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر منوط به تصویب هیات مدیره و با موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد. تعیین و تغییر نشانی محل اصلی شرکت بنا به تصویب هیات مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی ایران صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. دایر نمودن شعب و نمایندگی در داخل کشور با اطلاع بیمه مرکزی ایران و دایر نمودن شعب و نمایندگی در خارج از کشور پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی خواهد بود.
* شرکت فاقد هرگونه شعب می‌باشد.
3) سرمایۀ فعلی شرکت: 2,600,000,000,000ریال،
4) موضوع افزایش سرمایه: رعایت مقررات و ضوابط بیمه ای طبق مصوبۀ مورخ 01/05/91 هیئت وزيران و الزام بیمه مرکزی ج.ا.ایران بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه جهت افزایش ظرفیت شرکتها برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری
5) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6) مبلغ افزایش سرمایه: 250.000.000.000 ریال،
7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 2.850.000.000.000ریال،
8) مدت شرکت: نامحدود
9) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10) ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
11) مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 239.210.899.000 ریال،
12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 10.789.101 سهم،
13) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
*شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشد.
14) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در كليه مجامع عمومي صاحبان سهام شخصاً (يا وكيل يا قائم مقام قانوني آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود مي تواند حضور به هم رسانند و براي هريك سهم فقط يك راي خواهند داشت .
تبصره: هرگاه سهامداري سهام خود را به ديگري انتقال دهد، سهامدار بعدي وقتي با واجد بودن شرايط فوق در مجامع عادي و فوق‌العاده حق حضور و رأي دارد كه قبل از تشكيل اين مجامع، سهامش طبق ماده 9 و 10 اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد و يا گواهينامه موقت سهام را در دست داشته باشد و با ارائه يكي از مدارك ياد شده ورقه ورود به جلسه را دريافت كرده باشد.
15) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز می باشد و در صورت وجود منافع ، تقسیم 10درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامیست.وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود ، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. علاوه بر اندوخته های مذکور اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ا باید منظور گردد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
18) مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق و هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق است.
19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1394 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت برابر با 6.267.232 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت 45 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 4.950 میلیون ریال می‌باشد.
20) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/05/1395 آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 04/06/1395 به‌مدت 10روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
21) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 10.789.101سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
22) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
23) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه های جهان اقتصاد و عصر اقتصاد (بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.
24) چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه ملت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می¬توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت¬های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق¬تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
26) حساب شمارۀ 1778302830512 به‌نام شرکت بیمه ملت سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ میدان ونک کد 1778 کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.melat.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
27) مشخصات سهامداران:

28) نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران متعهد می گردد در صورت عدم خرید کل سهام پذیره نویسی نشده حداکثر در 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی سهام پذیره نویسی نشده اقدام به خرید نماید.

نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای
• مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
• با توجه به مادۀ 6 آيين‌نامه شمار‌ 40 ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شوند:
1. شخص حقيقي متقاضي بعلاوه اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
2. شخص حقوقي متقاضي بعلاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي بطور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.
3. اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در بند فوق در آن بيش از 20 درصد حق راي داشته باشند.
4. اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان بطور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از 20 درصد حق راي داشته باشند.
• در رعايت ماده 4 آيين نامه شماره 40 ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، مؤسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي موضوع ماده 2 "قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" نمي توانند جزء مؤسسين شرکت بيمه باشند.
• اشخاص حقوقي دولتي و وابسته به آنها نمي‌توانند در پذيره‌نويسي سهام شركت بیمه ملت (سهامي عام در شرف تأسیس) شركت نمايند. در صورت شركت نهادهاي مذكور در پذيره نويسي، وجوه واريز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

هیئت‌مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)