RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

شرکت بیمه‌ملت با آگاهی از این‌که در تمامی حوزه‏‌های فعالیت خود با ریسک‌های متعددی مواجه بوده و یکی از مهمترین معیارهای موفقیت شرکت در فضای کسب وکار، مدیریت این ریسک‏‌هاست، با اتخاذ روی‌کردی یکپارچه، فعالانه و مستمر برای مدیریت ریسک‌ها در تمامی حوزه‏‌های سازمانی، اهداف و سیاست‌های زیر را تصویب می‌کند:

- حفظ شاخص توانگری مالی شرکت در سطح تعریف شده (بالای 200 درصد)
- پویایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های بیمه‏‌ای، طبقات و ضرایب مربوط به این عوامل در تمامی محصولات بیمه‏‌ای
- حفظ سطح ریسک سبد محصولات بیمه‏ شرکت در سطوح تعیین شده
- کاهش خسارت‌ها و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مرتبط با فعالیت‏‌های شرکت

 

دامنه و گستره ‏مدیریت ریسک در شرکت بیمه‌ملت در برگیرنده‏ طیف وسیعی از ذی‏‌نفعان داخلی و خارجی اعم از کارکنان، شبکه فروش و خدمات پس از فروش از جمله نمایندگان، بازاریابان، کارگزاران، مراکز و کارشناسان تعیین خسارت و... است.
در این راستا، شرکت بیمه ملت استراتژی‏‌ها و برنامه‏‌های لازم برای رشد و ارتقای سطح بلوغ مدیریت ریسک خود را در حوزه‏‌های زیر تدوین، استقرار، پیاده‌‏سازی و کنترل می‌کند:


1- رهبری و فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی
1.1- سیاست‌گذاری در خصوص مدیریت ریسک‌ها، تصویب و به روزآوری آنها
1.2- ایجاد زبان، ادبیات و فهم مشترک در سطوح مختلف شرکت در حوزه مدیریت ریسک
1.3- حمایت مدیریت ارشد از استقرار و به کارگیری نظام مدیریت ریسک و مشارکت فعالانه در آن
1.4- تصمیم‏‌گیری بر اساس نتایج حاصل از نظام مدیریت ریسک و سطوح قابل تحمل تعریف شده
1.5- رشد و ارتقای دانش و آگاهی کارکنان در حوزه مدیریت ریسک و آگاه‌سازی و اطلاع‌‏رسانی در خصوص نظام مدیریت ریسک در سطح شرکت  
1.6- ترویج فرهنگ یادگیری و مشارکت مستمر کارکنان در حوزه مدیریت ریسک


2- طراحی چارچوب مدیریت ریسک        
2.1- معرفی مدیر ریسک شرکت توسط مدیرعامل
2.2- طراحی ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک شامل رویه‌ها، الزامات، مقررات و ارزش‌های مورد نظر مجریان، سیاست‌گذاران، راهبران و ممیزان نظام مدیریت ریسک شرکت        
2.3- اتخاذ رویکردی سیستماتیک، به‌هنگام و پویا برای فراهم کردن سازوکارهای سازمانی مورد نیاز به منظور شناسایی، تحلیل، ارزش‌یابی و پاسخ به ریسک‏‌ها
2.4- توسعه توان‌مندی‌ها و مهارت‏‌های کارکنان در حوزه مدیریت ریسک  
2.5- تدوین نقش‏‌ها و مسئولیت‏‌های مدیریت ریسک در هر یک از عناصر ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک شرکت     
2.6- تصویب و جاری‌‏سازی مکانیزم‏‌های ارتباطی و ارجاع ریسک‏‌ها بین عناصر ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک بر اساس سطوح قابل تحمل تعریف شده


3- پیاده‏‌سازی و جاری‏‌سازی مدیریت ریسک
3.1- مدیریت ریسک‏‌های شرکت از طریق جاری‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزش‌یابی و پاسخ به ریسک‏‌های شرکت
3.2- ارتباط و یکپارچه‏‌سازی نظام مدیریت ریسک با فرآیندهای مهم و کلیدی شرکت


4- پایش و بازنگری مدیریت ریسک
4.1- پایش مستمر چارچوب و فرآیندهای مدیریت ریسک شرکت توسط اداره تحلیل ریسک و مدیر ریسک شرکت و ارائه گزارش
4.2- نظارت بر اجرای مناسب چارچوب مدیریت ریسک و استقرار فرآیندهای مدیریت ریسک در فواصل زمانی معین از طریق گزارش‌های مربوطه توسط مدیرعامل
4.3- حصول اطمینان از اثربخشی مدیریت ریسک در سطح شرکت و واحدهای آن از طریق بررسی و تحلیل «شاخص کل اثربخشی نظام مدیریت ریسک»
4.4- پایش اثربخشی نظام مدیریت ریسک شرکت توسط هیأت‌مدیره در فواصل زمانی معین و از طریق بررسی و تحلیل گزارش‌های مربوطه  
4.5- بازنگری سند خط مشی مدیریت ریسک شرکت بر اساس الزامات تعریف شده در هر یک از سطوح بلوغ مرکز رتبه‌بندی مدیریت ریسک، توسط هیأت‌مدیره