RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گزار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه‌نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی - کارگری، استفاده‌کننده از خدمات حرفه‌ای، استفاده‌کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه‌گزار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی بیمه‌گزار دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می‌شود.


برخی از رایج‌ترین انواع این بیمه‌نامه عبارت‌اند از:
بيمه‌نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی صدمات مالی و آسیب‌های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از حوادثی است که در حین عملیات تخریب، گودبرداری، اجرای پی و دیگر کارهای ساختمانی است. با خرید این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گزار (که می‌تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه ساختمانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.


بيمه‌نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عملیات عمرانی
گاهی در جریان انجام عملیات عمرانی، صدمات مالی و آسیب‌های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از عملیاتی مانند سدسازی، نصب و لوله‌گزاری، راه‌سازی، محوطه‌سازي، جدول‌بندي و سایر کارهای عمرانی است. با خرید این بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گزار (که می‌تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه عمرانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.


بيمه‌نامه مسئوليت مدنی ناشي از آتش‌سوزي
در یک حادثه آتش‌سوزی، علاوه بر خسارت‌هایی که به ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه‌نامه آتش‌سوزی وارد می‌آید، این احتمال وجود دارد که دامنه آتش‌سوزی گسترده شده و سبب وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث و اموال اشخاص ثالث -که در مجاورت مورد بیمه آتش‌سوزی قرار دارند- شود. از آنجا که در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صرفاً خسارت وارد به ملک یا اموال مورد بیمه تحت پوشش قرار داده می‌شود، چنین آسیب‌ها و صدماتی که به اشخاص ثالث یا اموال اشخاص ثالث وارد می‌آیند، در بيمه‌نامه آتش‌سوزی پوشش نخواهد داشت. از این‌رو، بيمه‌گزار بیمه‌نامه آتش‌سوزی می‌تواند به دنبال خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي، اقدام به خريد بيمه‌نامه مسئوليت ناشی از آتش‌سوزي نیز بنمايد. در این بیمه‌نامه، چنان‌چه منشأ و علت بلافصل بروز حادثه‌ای که از ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه‌نامه آتش‌سوزی گسترش یافته و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالي به اشخاص ثالث و احراز مسئولیت مدنی بیمه‌گزار شده است، يكي از خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه آتش‌سوزی باشد، این گونه خسارت‌ها با رعایت شرایط بیمه‌نامه و سقف تعهدات بیمه‌نامه، در تعهد بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

بيمه‌نامه مسئوليت مدنی شهرداری / دهیاری در قبال شهروندان 
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی شهرداری‌ها  در قبال شهروندان  که ناشی از تحقق احتمالی خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه در محدوده جغرافیایی تحت نظارت شهرداری  در اثر انجام عملیات خدماتی، عمرانی، و زیربنایی و... توسط شهرداری  بوده و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالی به شهروندان شود، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی خودرو
این بیمه نامه، ویژه پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالثی است که به قصد پارک خودرو به پارکینگ عمومی تحت مدیریت بیمه گذار مراجعه می نمایند، اما در اثر تحقق خطرات مرتبط با موضوع بیمه نامه، در محوطه پارکینگ دچار آسیب بدنی شده یا به خودروی آنها در محوطه پارکینگ، صدمه مالی وارد می آید. خطرات قابل پوشش در این بیمه نامه (مشروط به احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار) عبارتند از خسارت جانی ناشی از آتش سوزی که در محوطه پارک خودروها رخ می دهد، صدمه مالی وارد به خودروهای مراجعه کنندگان ناشی از آتش سوزی، خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودروهای مراجعه کنندگان، خسارت مالی ناشی از سرقت کلی خودروهای مراجعه کنندگان، و خسارت مالی وارد به خودروهای مراجعه کنندگان ناشی از شکست شیشه / برخورد مواد شیمیایی / سقوط اجسام بر روی خودرو.


بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب و تست سیستم‌های گازسوز خودرو
چنانچه در نتيجه اشتباه، قصور و اهمال غیرعمدی بيمه‌گزار یا كاركنان وي در نصب و تست سيستم گازسوز خودرو، صدمه‌ای به خودرو، آسیب بدنی به استفاده‌كنندگان از خودرو و دیگر اشخاص ثالث، و یا صدمه مالی به خودرو یا اموال دیگر اشخاص ثالث وارد آيد، بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت مدنی بيمه‌گزار براساس رأی مراجع قضایی ذی‌صلاح، نسبت به جبران خسارت اقدام می‌کند.


بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
مدیران انواع مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، مدارس، موسسات آموزشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و... می‌توانند مسئولیت مدنی خود را در قبال دانشجویان، دانش‌آموزان، کارآموزان و کارورزان ناشی از بروز حوادثی که منجر به آسیب بدنی این اشخاص داخل مرکز آموزشی تحت مدیریت ایشان می‌شود، بیمه کنند. در این بیمه‌نامه، امکان تحت پوشش قرار داده شدن مسئولیت مدنی بیمه‌گزار ناشی از حوادثی که در جریان برگزاری تورها و بازدیدهای علمی یک روزه برای فراگیران ثبت‌نام شده در مرکز آموزشی رخ می‌دهد نیز وجود دارد. ضمن این‌که بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی خود در قبال حوادث وارد به کارکنان (آموزشی و اداری) و هیئت علمی در زمان ماموریت‌های آموزشی و اداری را نیز تحت پوشش بیمه در آورد. این امکان نیز وجود دارد که با خرید پوشش تکمیلی، چنان‌چه حادثه منجر به آسیب بدنی داخل مرکز آموزشی تحت مدیریت بیمه‌گزار، برای اشخاصی غیر از فراگیران ثبت‌نام شده در مجموعه آموزشی نیز رخ دهد، پرداخت خسارت مربوط به آن در صورت احراز مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در تعهد بیمه گر قرار گیرد.


بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی‌ها در قبال استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های شهربازی
این بیمه‌نامه مسئوليت مدنی، مدیر شهربازی در قبال استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های نصب شده در شهربازی را پوشش می‌دهد، بدین معنی كه چنان‌چه در اثر حوادث احتمالی که ممکن است در جریان استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ دهد و منجر به آسیب بدنی آنان شود، مسئولیتی براساس رأی مراجع قضایی ذی‌صلاح متوجه بیمه‌گزار شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئوليت مدنی بيمه‌گزار و با توجه به تعهدات و شرایط بیمه‌نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می‌کند. لازم به ذکر است تمامی دستگاه‌ها و وسایل بازی که بیمه‌گزار در شهربازی تحت مدیریت خود نصب کرده و از آنها بهره‌برداری می‌کند، الزاماً باید دارای گواهی‌نامه معتبر استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشند تا تعهدات بیمه‌گر در این بیمه‌نامه قابلیت ایفا شدن داشته باشد. در این بیمه‌نامه، بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی متصدی دستگاه در قبال استفاده‌کنندگان را نیز تحت پوشش بیمه‌نامه درآورد.


بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی مدیران تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها در قبال اشخاص ثالث مراجعه‌کننده که ممکن است در اثر بروز حادثه احتمالی در تالار پذیرایی یا رستوران تحت مدیریت بیمه‌گزار دچار آسیب بدنی شوند تحت پوشش قرار می گیرد. مسمومیت غذایی جزء استثنائات این بیمه‌نامه بوده و در تعهد بیمه‌گر نیست.

 

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث ناشی از حوادثی که در اثر قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گزار از ناحیه تابلوهای تبلیغاتی نصب شده توسط وی به آنها وارد می‌آید و منجر به آسیب بدنی یا صدمه مالی وارد به اشخاص ثالث می‌شود، تحت پوشش قرار می‌گیرد.
خطرات تحت پوشش در این بیمه‌نامه عبارت‌اند از:
- خسارت مالی ناشی از تصادف، تصادم، واژگونی، شکست شیشه، سقوط اجسام بر روی خودرو و سرقت کلی خودرو
- خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث (هزینه‌های پزشکی و غرامت‌های فوت و نقص عضو) ناشی از وقوع خطرات بند یک
- خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرات بند یک

 

فرآیند صدور :
بیمه‌گزاران می‌توانند درخواست صدور بیمه‌نامه خود را در هر یک از رشته‌های مختلف مسئولیت با تکمیل فرم پیشنهاد در دفاتر نمایندگان صدور شرکت در سراسر کشور نرخ و شرایط مربوطه را دریافت کنند.