RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

طرح‌های خاص بیمه‌ای
گاهی درخواست پوشش بیمه‌ای مطرح می‌شود که در قابل هیچ یک از محصولات موجود (اموال و اشخاص و مسئولیت) نمی‌گنجد. مثلاً شخصی می‌خواهد اسب خود را در مقابل خطر تلف، نقص عضو و یا بیماری بیمه کند. همانند بیمه عمر، حادثه و درمانی که برای انسان‌ها صادر می‌شود. اما نه مدیریت اشخاص که متولی بیمه‌نامه‌های عمر و حادثه و درمان است چنین محصولی دارد و نه مدیریت بیمه‌های اموال که دارایی‌های بیمه‌گزاران را بیمه می‌کند. از طرفی با توجه به ماهیت ریسک، هیچ ارتباطی نیز به بیمه‌های مسئولیت ندارد. چنین درخواست‌هایی در اداره طرح‌های خاص بیمه‌ای بررسی و صادر می‌شود.


برخی از محصولات این اداره به شرح زیر است:
1- بیمه‌نامه وجوه در صندوق
2- بیمه‌نامه وجوه در راه
3- بیمه‌نامه عمر و حادثه اسب
4- بیمه‌نامه اعتباری


دانلود بروشور بیمه‌های مسئولیت