راهنمای دریافت سرمایه نهایی بیمه های زندگی

بعد از پایان مدت بیمه نامه شرکت بیمه ملت متعهد می شود که مبلغ سرمایه نهایی بیمه نامه را به همراه سود مشارکت به بیمه گذار پرداخت نماید.
برای دریافت سرمایه نهایی بیمه گذار می بایست تمامی اقساط  بیمه نامه را پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت سرمایه نهایی:
1-اصل بیمه نامه
2-فرم تکمیل شده سرمایه نهایی

دانلود فرم درخواست سرمایه نهایی بیمه های زندگی

 

 

e-max.it: your social media marketing partner