RT Audacity - шаблон joomla Оригами
plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا
   

اصل فاکتور های پزشکی به همراه نامه ای که مشخصات بیمه نامه و شمار ه حساب بیمه گذار درآن قید شده باشد.
**هزینه پزشکی زمانی پرداخت می شود که حق بیمه پرداخت شده برابر با هزینه های پزشکی باشد.
**هزینه پزشکی در شرایطی پرداخت می شود که بیمه ملت در شهر مورد نظر با مرکز درمانی قرارداد نداشته باشد.