RT Audacity - шаблон joomla Оригами
plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا
   

پس از راه اندازی سیستم تلفن بیمه و اینترنت بیمه در بیمه ملت، این شرکت بار دیگر به منطور تسهیل و تسریع در امر خدمت رسانی و نیز افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محترم سرویس پیامک بیمه ملت را راه اندازی کرد.

خدمات موجود در این سامانه عبارت است از اطلاع از بیمه نامه های معتبر؛ بدین ترتیب، بیمه گذاران بیمه ملت با استفاده از این سامانه، اطلاعات بیمه نامه های فعال خود را دریافت می کنند. علاوه بر این، استفاده از مشاوره بیمه، خدمتی جدید از بیمه ملت در سیستم پیامک بیمه است که از طریق آن، شهروندان محترم می توانند از طریق این سامانه از پشتیبانی مشاورین بیمه ملت بهره مند شوند. این خدمات توسط مشاورین بیمه ملت و از طریق ارتباط تلفنی و یا مراجعه حضوری به متقاضیان ارایه می شود. مشتریان گرامی می توانند با استفاده از این سامانه به خرید بیمه حوادث اقدام نموده و خود را در مقابل حوادث پیش رو بیمه کنند.

برای استفاده و بهره برداری از این سیستم، تنها ارسال کد ملی به شماره 02185333 کافی است. پس از ارسال این پیامک، پیامی مبنی بر استعلام بیمه نامه یا صدور بیمه نامه حوادث یا تماس با مشاور ارسال می گردد و بدین ترتیب بیمه گذاران و افرادی که مایل به تهیه بیمه نامه حوادث یا دریافت مشاوره بیمه ای هستند، می توانند با ادامه فرآیند درخواست شده در پیامک، اطلاعات مربوط به بیمه نامه های موجود خود را دریافت یا درخواست صدور بیمه نامه جدید را ارسال و یا از فرآیند مشاوره بیمه ملت بهره مند گردند.

گفتنی است سیستم پیامک بیمه ملت در حال ارتقا بوده و امکان صدور سایر رشته های بیمه ای نیز در آینده نزدیک توسط این سیستم امکان پذیر خواهد بود.

لطفا برای استفاده از پیامک بیمه ملت، کد ملی خود را به سامانه شماره 02185333 ارسال کنید.

خدمات موجود در این سامانه عبارت است از:

- اطلاع از بیمه نامه های معتبر
بیمه گذاران بیمه ملت با استفاده از این سامانه، اطلاعات بیمه نامه های فعال خود را دریافت می کنند.

 
- استفاده از مشاوره بیمه
شهروندان محترم می توانند از طریق این سامانه از پشتیبانی مشاورین بیمه ملت بهره مند شوند. این خدمات توسط مشاورین بیمه ملت و از طریق ارتباط تلفنی و یا مراجعه حضوری به متقاضیان ارایه می شود.

- خرید بیمه نامه حوادث
مشتریان گرامی می توانند با استفاده از این سامانه خود را در مقابل حوادث پیش رو بیمه کنند.