بیمه مسئولیت و طرحهای خاص بیمه ای

بیمه های مسئولیت
بیمه های مسئولیت بیمه گزار را در قبال خسارت‌های ناشی از ادعای قانونی دیگران حمایت می نماید. با توجه به گسترش روزافزون ادعای خسارت از سوی دیگران بر علیه هر یک از افراد جامعه، ضرورت خرید انواع مختلف بیمه های مسئولیت امری انکار ناپذیر است.
مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل خود شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف وي بوجود آمده باشد .
بیمه مسئولیت بهترین پناهگاه برای در امان ماندن از تبعات مالی این التزام قانونی است. بیمه مسئولیت مدنی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر (شرکت بیمه) در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گزار، متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، زیان وارد به اشـخاص ثالث (در واقع اگر بیمــه نباشــد به بیمه گزار تحمیل می شود) را جبران کند.

انواع بيمه نامه‌های مسئوليت مدنی قابل ارائه در بیمه ملت:
بیمـه مـلت مفتخـر است بعـنوان توانگرترین بیمـه کشور و اولین بیمه الکترونیک در ارائه خدمات بهتر برخی از انواع بیمه های مسئولیت را در غالب 4 شکل اصلی آن به شرح زیر ارائه نمایند:
1- بيمه نامه مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان  
2- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای
3- بيمه نامه مسئوليت مدنی توليدكنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان
4- بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی
 
بيمه نامه‌ مسئوليت قراردادی:
بیمه ملت آمادگی دارد تا مسئولیت قراردادی اشخاص در قبال یکدیگر را نیز براساس موازین فنی بیمه تحت پوشش قرار دهد. برای خرید چنین بیمه نامه هایی شما می توانید درخواست مکتوب و مشروح خود را از طریق شبکه نمایندگان بیمه ملت به مجتمع مرکزی ارسال نمایید. این مدیریت پس از دریافت درخواست شما بررسی های فنی را انجام داده و پاسخ مکتوبی به شما ارسال خواهد نمود.


دانلود بروشور بیمه های مسئولیت

 

e-max.it: your social media marketing partner