مسابقه عکاسی بیمه ملت

در کنار ما خطرات را کوچک احساس می کنید...

جشنواره ویژه خریداران بیمه های زندگی بیمه ملت

آرامش در سفر با بیمه ملت
دوشنبه, 27 دی 1395
article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- شرکت بیمه ملت، در راستای رشد طرح "آرامش در سفر" بیمه های عمر و حوادث، با شبکه های فروش تخصصی محصولات گردشگری همکاری و محصولات بیمه ای خود را از این طریق ارائه می نماید. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، در همین راستا بعنوان اولین شرکت بیمه، اقدام به همکاری با "سیستم گردشگری راتا" نموده است.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت – اولین همایش بزرگ بیمه های زندگی بیمه ملت با حضور بیش از 160 نفر از نمایندگان بیمه ملت در تاریخ 27/10/95 در شهر تهران برگزار شد.

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- جشنواره همراه خانواده بیمه ملت از تاریخ 95/11/01 آغاز و تا تاریخ 96/01/31 برای خریداران بیمه های زندگی، تخفیفاتی را در رشته های حوادث، آتش سوزی، اتومبیل و درمان تکمیلی خانواده ارائه می دهد.